Aku tidak MENULIS sejarah..tapi kusedang MENGKAJI sejarah..agar kudapat MENGUKIR sejarahku sendiri..

Sabtu, 26 Mei 2012


LUWU, MENURUT PANDANGAN SEORANG PENUTUR BAHASA BUGIS
                                                                                                  By. La Oddang


Kua adanna Batara Lattu’, : Lolomu mai LapuangngE, mawekka ulu mawampa lila, masenne’ baba puang madekka maliwasengnga’ masEngnga’ sekko apautta ri aju sekkonasa rinimuai ri lino rEkkua puang To Botinglangi teppEsawe’I puakku tuppa’ aju dEwata ri uloE.

Iyya’ wijanna I La Patoto ri ruanglettE, lE’ sialaE Mutiaunru Datu Palinge’ ri senrijawa, najajiangngi Bataraguru ri uloE ri awo pettung maddeppa’E ri lappatellang. Naripanonno ri alE Luwu singkerruangna nagoro’ liung pujuttanEtE nalEkko salo, nalEbo bulu palebbang lompo’ pallebbang tasi’, taro tappareng curi’ walenna, nalEkko salo naworong ale’, natimpa’ tajang, nawawompettang napassarasa binrussamudda, paEnrE’ pasang, pametti bombang, natuwenruneng pakkaturengngi pananrangngE. NaErEkkua lapuangngE To Toddangtoja paturungengngi lettE pareppa’ balasanriwu.

Iyya’ wijanna Guru ri Selleng tuppuE batu ri Uri’liu, jajiangengngi We Nyilli’timo lE’ tompo’E ri busaEmpo solasinrangeng lakkona dulung wElompalojang. LE’ nasiala Bataraguru. Naia puang jajiangnga’.

Iyanaro lE’ kumaElo muamasEang muwErEngnga’ laleng riola lE’ kutubbangngi aju dEwata manurungngE. Iyanaro puang, atammu Sawerigading lE’ mammanasa linge’manasa lE’ mallajari padawenne’na. LE’ namasua wakka naola lE’ kumaElo tumpangngi lopi puang, naiyya lE’ napolaleng sompe’ ri cina, lE’ pada mallajari padawenne’na..


………………………………………………………………………………………………………..

BERCERMIN PADA I LA GALIGO

Demikian “panganrona” (amsal) Batara Lattu’ yang tertulis dalam Sure’ I La Galigo “ri parEEna” (bab) “Napatudangngi ri nawa-nawanna silingerengna Sawerigading”, suatu bab yang menurut saya adalah puncak komplik para tokoh utama dalam roman keluarga dewata ini. Suatu titik permulaan yang menentukan alur kisah berikutnya yang berlapis generasi para manusia abadi itu hingga akhirnya beterbangan kembali ke lapis demi lapis khayangan, serta turun dalam suatu bahtera bersama menuju lapis demi lapis dunia bawah.

Dari dunia atas (baca : Botinglangi) dan dunia bawah (baca : Uri’liu) mereka berasal, membaur dan melahirkan keturunan keduanya di AlE Luwu (pusat Luwu). Kemudian kisah itu mengalir dengan riaknya yang indah, hingga Sang Tokoh Idola (Sawerigading) haruslah pergi dari Luwu, meninggalkan segenap isteri beserta kedua orang tuanya. Tiada lain yang dicarinya, yakni mendapatkan  “padawenne’na” (padanan sederajatnya) yang jauh di negeri Cina. Suatu negeri yang kemudian disebut sebagai “Watampugi”, negeri La Sattumpugi’ Datunna Cina, ayahanda We Cudai’ Daeng Risompa PunnabolaE ri LatanEtE. Seorang puteri tambatan hati sang Sawerigading sehingga dikatakannya : ..tellumpulengna’ bombang sumange’, baco’-baco’ku DaEng Risompa. IyyakulE’arimutoni bannapatikku ri ulampunna lise’ sinrangeng, kuposingkerru’ nawa-nawaE..”, ucapnya dalam “dararinna” (keluh kesahnya).

Maka perantauan itupun terjadi jua, dalam genangan air mata “se-Luwu” ketika itu. Sang Pangeran Mahkota meninggalkan “landasan” mahkotanya. Satu-satunya “mahkota” yang bisa ditelungkupkan pada negeri turunan “Datu Dewata” itu. Maka tinggallah Luwu yang “berkabung”, bersama pertuanannya (Batara Lattu dan Datu Sengngeng) yang kehilangan semangat seketika itu. “..terri makkeda We Datu Sengngeng : amasEangnga’ ana’arung maddanrengngE, mutompongengnga’ gajangpulaweng sE’sumange’mu, aja’ kuonro tujumatai lao sompe’na sebbukatikku..”, demikian ratap tangis Sang Ratu dari Tompotikka itu. Mati bukanlah apa-apa, dibanding terpisah dengan “sebbukatinna” (mahar derajatnya), sebutan bagi puteranya tersayang. Tiada “arung maddanreng” yang berani menjawab titah pertuanannya. Hingga I La Panguriseng membujuknya dengan penuh kesedihan, “..kerru jiwamu anri pongratu, rini’ sumange’ torilangimu..”.

Bertolak dari Luwu menuju TanaE ri Cina, mahkota tunggal Tana Luwu itu melalui berbagai rintangan nan ujian hidup yang penuh liku. Perjuangan hidup yang ulet melalui suatu bab yang panjang, sampai   berhasil mempersunting bangsawan sederajatnya, Puteri Cina nan rupawan. Kemudian iapun dinobatkan sebagai “Opunna Cina” yang bertahta di Watampugi, negeri yang sesungguhnya telah menjadi haknya setelah perang penaklukannya, akibat penolakan We Cudai atas duta yang telah diterimanya sebelumnya. Anak turunan mereka menghuni Watampugi yang kemudian menyebut diri mereka sebagai “To Ugi”. Maka inilah fakta pertama yang menandai jika “To Luu” (Orang Luwu) sesungguhnya adalah “ayahanda To Ugi” yang dengan mudahnya dimaknai sebagai “Orang Bugis” dimasa kini.

Sekiranya Sure’ I La Galigo kemudian oleh “sebagian kalangan” di Luwu masa kini menganggapnya sebagai “mytos” belaka, maka otomatis fakta diatas menjadi mytos pula. Namun anehnya, tiada satupun yang “menolak” jika Sastra Agung I La Galigo sebagai peninggalan besar Tana Luwu. Suatu kitab yang anehnya dapat dimengerti dan dihafalkan oleh kalangan puteri bangsawan Bugis diseluruh penjuru jazirah Sulawesi Selatan ini.


BERKACA PADA SILSILAH

Menghindari perdebatan, maka “anak” yang enggan kehilangan “ayahandanya” ini membuka pula naskah lainnya, yakni : Lontara Panguriseng. Suatu naskah yang sesungguhnya bermakna awal sebagai “pangurUseng” (kesatuan kepemilikan asal muasal), suatu kosa kata Bugis lama pula, yakni “uru” (ke-satuan, ke-samaan, se-jurusan). Maka sayapun takjub dengan deretan lambang Payung yang menaungi nama-nama dalam symbol lingkaran ataupun segitiga, nama-nama para Datu Luwu sejak periode lontara yang bermula pada Simpurusiang Pajung Luwu III.

Walaupun Simpurusiang dinyatakan sebagai Raja Luwu pertama dalam periode sejarah, namun penyebutannya sebagai Pajung Luwu III, tiada lain adalah “pengakuan sah” terhadap keberadaan Bataraguru dan Batara Lattu’, kedua Pajung Luwu sebelumnya yang tadinya tersimpan rapat dalam peti mytology. Maka tidak ketinggalan pula, Sawerigading dengan para turunan “To Ugi-nya” turut pula dipersandingkan kembali dengan tokoh sejarah awal ini melalui puterinya, yakni : We Patyanjala.

Kumparan sejarah kemudian bergulung dari zaman ke zaman, hingga syiar Islam menapakkan sejadahnya di bumi “Luu”. Adalah generasi ke-14 Sawerigading dan We Cudai’ yang “To Ugi” itu, yakni : La Patiarase’ Daeng Parambong (La Patiware’ Sangaji Daeng Parabbung) Sultan Muhammad Mudharuddin Payung Luwu XVI Petta MatinroE ri Pattimang dan Tandipau Opu Maddika Bua AssalengngE Opunna Ware’ yang mula-mula memeluk agama Islam. Oleh Paduka Yang Mulia Andi Bau Sulolipu Opu Totadampali dalam suatu makalahnya, menyebut jika peristiwa bersejarah itu terjadi pada tanggal 15 Ramadhan 1013 Hijriah (1593 Masehi).

Pernikahan Puatta Sultan Muhammad Mudharuddin dengan KaraEngta ri Balla’ Bugisi (saudara kandung I Manggarangi Daeng Mangrabia Sultan Alauddin Somba Gowa XII) membuka babak baru pembauran turunan To Luu, To Ugi dan To Mangkasara. Maka turunan keduanya, yakni Pati Pasaung Sultan Abdullah Mahyuddin Petta MatinroE ri MalangkE’ Payung Luwu XVII dengan I Manuntungi Daeng Mattola Sultan Malikussaid (Ahmad Said) Somba Gowa XV adalah bersepupu sekali. Selanjutnya, turunan selanjutnya yakni Palissubaya Daeng Mattuju Sultan Nazaruddin Petta MatinroE ri Gowa Payung Luwu XVIII (putera Sultan Abdullah Mayuddin) dengan I Mallombasi Daeng Mattawang KaraEnta BontomangapE Tumenanga ri Balla’ Pangkana Somba Gowa XVI adalah bersepupu dua kali. Maka dapatlah dipahami jika sekiranya kemudian Puatta Sattiaraja Petta MatinroE ri Tompotikka Payung Luwu XIX begitu besar dukungannya terhadap perjuangan Sultan Hasanuddin yang notabene adalah pamandanya sendiri.

Perhubungan garis keturunan To Luu, To Ugi dan To Mangkasara kemudian saling kait mengait pada garis silsilah Raja-Raja Luwu, sesuatu yang takkan pernah terputus hingga dimasa kini. Salahsatu garis perhubungan ketiganya yang amat menonjol, diuraikan sebagaiberikut :

I Manggarangi Daeng Mangrabia Sultan Alauddin Somba Gowa XII menikah dengan I Mainnung Daeng Maccini KaraEngta Bontoa, melahirkan : dengan I Manuntungi Daeng Mattola Sultan Malikussaid (Ahmad Said) Somba Gowa XV dan I Sitti Daeng Nisanga.

Sitti Daeng Nisanga menikah dengan Syekh Yusuf Tajul Khalwati Tuanta Salamaka (Muh. Yusuf Abdullah Al Mahazin), melahirkan : Muhammad Maulana KaraEngta Tumabbicara Butta Gowa (Muhammad Maulana Jalaluddin).

Muhammad Maulana KaraEngta Tumabbicara Butta Gowa menikah dengan I Bangki’ Arung Rappeng, melahirkan : Sitti Habibah dan Sitti Aisyah (We Momo Aisyah).

Sitti Aisyah  (We Momo Aisyah) menikah dengan La Temmasonge’ Sultan Abdul Razak Jalaluddin Petta MatinroE ri Mallimongeng Mangkau’ ri Bone XXII, melahirkan : We TenriollE Datu Bolli Arung Lapanning. We TenriollE menikah dengan La Mappajanci Sultan Ismail Datu Soppeng XXVII (putera La Mappasiling Datu Pattojo Petta MatinroE Duninna dengan We TenrilElEang Sultana Aisyah Petta MatinroE ri SorEang Payung Luwu XXIII/XXV), melahirkan : La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII.

Kemudian ..

Sitti Habibah menikah dengan La Temmasonge’ Sultan Abdul Razak Jalaluddin Petta MatinroE ri Mallimongeng Mangkau’ ri Bone XXII, melahirkan : La Makkasau Arung KEra Dulung Pitumpanua.

La Makkasau Arung KEra Dulung Pitumpanua menikah dengan We Kabo Opu Daeng Nipati (puteri I Pawawoi Opu  Daeng Matajang dengan La Tadda Opu MatinroE ri LEmpang), melahirkan : 1. We Habibah Opu Daeng Talebbi, 2. La WEwang Opu MatinroE ri Baruganna, 3. I Pada Opu Daeng Makanang, 4. La MangilE Opu Daeng Patangnga Opu Patunru’ Luwu, 5. La SessungrEwu Opu Topawellangi, 6. We Hamidah Opu Daeng Talebbi.

Keenam pangeran dan puteri itu kemudian melahirkan anak turunannya, antaralain diuraikan sebagai berikut :

1.       We Habibah Opu Daeng Talebbi menikah dengan La Tenrioddang Payung Luwu XXVIII (putera La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII dengan We Tenriawaru Datu Soppeng XXIX Payung Luwu XXVII binti La Tenripeppang Payung Luwu XXVI), melahirkan : JEmma BaruE Payung Luwu XXIX. Puetta JEmma BaruE menikah dengan Opu Daeng Panangngareng, melahirkan : Andi Kambo’ Opu Daeng Risompa Payung Luwu XXXII (isteri Andi Tenri LEkke’ Opu Cenning Luwu).

2.       I Pada Opu Daeng Makanang menikah dengan PamadenglettE DatuE Watu Opu Cenning Luwu (putera La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII dengan We Tenriawaru Datu Soppeng XXIX Payung Luwu XXVII binti La Tenripeppang Payung Luwu XXVI), melahirkan : 1. Iskandar Opu To Tadampali Payung Luwu XXXI , 2. We Mappanyiwi Arung Singkang.

Iskandar Opu To Tadampali Payung Luwu XXXI menikah dengan We SabbE Opu Tolebbi, melahirkan : I RawE Opu Daeng Talebbi.

I RawE Opu Daeng Talebbi menikah dengan La OddangpEro Datu Larompong Arungmatoa Wajo XLIV (putera I Mappanyiwi Arung Singkang dengan La Walinono Datu Botto), melahirkan : 1.Andi Iskandar Datui Botto Datu Larompong, 2. Andi Mappanyompa Opu To Tadampali Datui Larompong Opu BalirantE & Opu Tomarilaleng Luwu, 3. Andi Pinrakati.

3.       La MangilE Daeng Patangnga Opu Patunru Luwu menikah dengan We Teriabeng Opu Daeng Talomo, melahirkan : 1. La Tenritatta Opu To Sangaji Pabbicara Luwu, 2. La Tadda To Sangaji Dulung Pitumpanua Opu Pabbicara Luwu.

La Tenritatta Opu To Sangaji Pabbicara Luwu menikah dengan Ana’na Petta Tomarilaleng Bone, melahirkan : Andi TenrilEkke’ Opu Cenning Luwu (suami Andi Kambo’Opu Daeng Risompa Payung Luwu XXXII).


MEMBACA SISTEM KETATANEGARAAN

Tana Luwu yang disebut sebagai “Tana LUU”, satu-satunya negeri yang menggunakan 1 huruf Lontara pada penulisannya, sesungguhnya adalah negeri “AMMEMeNGeNG” (asal muasal). Kemuliaan Tana Luu yang diagungkan oleh segenap kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, bukannya disebabkan karena kekuatan invasi militer, melainkan perhubungan kekerabatannya yang luas. Maka sejak awal, kebesaran Luwu bukannya sebagai negeri suatu kaum belaka.

Pada masa pemerintahan Puetta We TenrirawE Payung Luwu XIV (1571-1587), dimana baginda dibantu oleh La Mengngu’ To Mennang MakkadangngE Tana ri Ware’ Opu Patunru’ Luwu, diadakan penyempurnaan “PabbatE-batE” (aparatur), dengan struktur sebagai berikut :


I.                    1. Payung/Datu Luwu, sebagai Kepala Pemerintahan,

2. Opu Cenning, sebagai Wakil Payung/Datu untuk memimpin persidangan sekiranya baginda berhalangan, serta mengumumkan keadaan perang.

II.                  Pakkatenni Ade’, bertugas melakasanakan pemerintahan yang terdiri dari 4 menteri, yakni :

1.       Opu Patunru’, selaku Perdana Menteri,

2.       Opu Pabbicara, selaku Menteri Kehakiman,

3.       Opu Tomarilaleng, selaku Menteri Dalam Negeri,

4.       Opu BalirantE, selaku menteri Kesejahteraan Rakyat.

III.                Ade’ AsEra, terdiri dari 9 Pejabat setingkat Gubernur, yaitu :

A.      Ana’ TelluE, Kepala Pemerintahan Wilayah yang terdiri dari ;

1.       Maddika Bua, meliputi Lili’ : Kendari, Kolaka, Sangngalla’, Pantilang, Wara/Palopo dan WalEnrang.

2.       Maddika BaEbunta, meliputi Lili’ : Donggala/Palu, Nuha, Malili, Wotu, Mangkutana, BonE-BonE, MalangkE’, Masamba dan Rongkong.

3.       Maddika Ponrang, meliputi Lili’ : Pitumpanua, Larompong, Suli, Bastem (RantE Galla’).

B.      BandEra TelluE, terdiri dari ;

1.       AnrEguru Ana’ Arung, adalah Wakil Kaum Bangsawan,

2.       AnrEguru Attoriolong, adalah Wakil Angkatan Bersenjata,

3.       AnrEguru Pampawa Epu, adalah Wakil Kaum Buruh.

C.      BatE-BatE TelluE, terdiri dari ;

1.       Matoa WagE, adalah Wakil Rakyat WagE (wilayah Wajo kini),

2.       Matoa CEnrana, adalah Wakil Rakyat CEnrana (wilayah Bone kini),

3.       Matoa Lalengtongro’, adalah Wakil Rakyat Lalengtongro’ (wilayah Bone kini).


Dalam pembentukan Anggota Pangadereng (Pemangku/Dewan Adat), jabatan-jabatan tersebut diatas dibagi atas dua dewan, yakni :

I.                    Ade’ AsEra, Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Sembilan orang sebagaimana diatas,


II.                  Ade’ Seppulo Seddi, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang beranggotakan 14 orang, tetapi dihitung 12 suara dengan sistim sebagai berikut :


1.       Payung/Datu dan Opu Cenning  : 2 Suara, sebagai Pimpinan Sidang,

2.       Pakkatenni Ade’ (4 orang) : 2 Suara, sebagai anggota,

3.       Maddika Bua : 1 Suara, sebagai anggota,

4.       MakolE BaEbunta : 1 Suara, sebagai anggota,

5.       Maddika Ponrang : 1 Suara, sebagai anggota,

6.       AnrEguru Ana’ Arung : 1 Suara, sebagai anggota,

7.       AnrEguru Attoriolong : 1 Suara, sebagai anggota,

8.       AnrEguru PampawaEpu : 1 Suara, sebagai anggota,

9.       Matoa WagE : 1 Suara, sebagai anggota,

10.   Matoa CEnrana : 1 Suara, sebagai anggota,

11.   Matoa Lalengtongro’ : 1 Suara, sebagai anggota.

Maka total jumlah suara, adalah 12 Suara yang disebut pula sebagai “Ade’ Seppulodua”.

Setelah terbentuknya Ade’ Seppulodua (Adat 12) diatas, maka berlakulah dasar hukum, sebagai berikut :

1.       Lukka taro Datu, tellukka taro Ade’

Lukka taro Ade’, tellukka taro Anang,

Lukka taro Anang, tellukka taro TomaEga

2.       Matutu ri Ade’E, naiyya riyasengngE Ade’ :

MallEbu tenna ripuu’E,

Nasitinaja ri TuppuE,

Silasa ri Warii’E,

Sillempuu’ ri RapangngE,

Masse’ ri JanciE.

3.       ..dan masih banyak pula yang lainnya.

Suatu hal yang mengejutkan, bahwa istilah-istilah lembaga adat dan kalimat dasar hukum Tana Luwu pada Abad XVI diatas dapatlah dimengerti oleh penutur Bahasa Ugi’ dimasa kini. Abad dimana Kerajaan Bugis yang kelak terbentuk dalam persekutuan TellumpoccoE (Bone, Wajo dan Soppeng) masih jelang “menetas”. Demikian pula dengan Kerajaan-Kerajaan lainnya dalam Wilayah LimaE Ajatappareng kemudian juga masih bayi kecil. Maka mungkinkah kemudian pada masa kini, atribut-atribut tersebut dianggap sebagai “Invasi Buginisme” terhadap Luwu bagi “Bija To Luu” ?. Jawabannya sama dengan : kemungkinan seorang Ibu diajar berbicara oleh anak kandungnya sendiri.

Sekiranya yang dimaksud sebagai “Bija To Luu” atau “Wija To Luu” adalah mereka yang leluhurnya dilahirkan oleh “To Luu” maka yang sesungguhnya Wija To Luu itu bertebaran diseluruh Sulawesi. Namun sekiranya Bija To Luu adalah mereka yang dilahirkan di Tana Luu, maka segenap Suku Nusantara yang bertransmigrasi lalu melahirkan turunannya di kabupaten yang luas itu termasuklah To Luu pula. Namun yang sesungguhnya, apakah jika sekiranya para turunan To Luu diluar wilayah Luwu dan segenap masyarakat transmigrasi yang lahir di Luwu disebut sebagai “Orang Luwu”, bukannya justru “membesarkan” Luwu ?. Suatu yang tidak dapat dilupakan, bahwa selain kemuliaan adat istiadatnya, sejak dulu “To Luu” disegani pula berkat jiwa besar dan ketulusannya.

Wallahualam Bissawwab.SUMBER BACAAN :

1.       Sure’ SEllEang I La Galigo, Sakkarumaini;

2.       Andi Bau Sulolipu Opu To Tadampali, Mengenal Sawerigading – Makalah (tidak dipublikasikan).

2 komentar:

  1. Sipppppppp.... Waaaawwwwww.....!!!

    BalasHapus
  2. Kebanyakan saat ini orang yang mengnggap bahwa Luwu itu sebagai suatu suku sendiri adalah orang yang gak ngerti sejarah. Tidak pernah ada dalam sejarah yg d sebut suku Luwu, sebagaimana bahasa Luwu pun tidak pernah ada. Luwu adalah nama sebuah kerajaan, seperti halnya Bone, dan Gowa. Luwu merupakan sebuah entitas masyarakat yg membentuk suatu sistem pemerintahan monarkhi dengan elite aristokrasi mereka yang Bugis. Walaupun ada beberapa anak suku yang berada d dlm wilayah kerajaan Luwu, namun seluruh sistem ketatanegaraan dan simbol kerajaan, mengacu kepada budaya suku Bugis, sama seperti pada kerajaan Bugis yg lain. Ayah saya berasal dari Cerekeng, Ussu kab. Luwu Timur, ibu saya berasal dri Palopo, kakek saya dimakamkan d LokkoE, kompleks pemakaman raja-raja Luwu d Kota Palopo, dan tdk pernah satu saat pun sy merasa bukan sebagai orang Bugis, mengingat sy terlahir dalam keluarga yg memang menggunakan seluruh elemen budaya Bugis, mulai dari bahasa, sistem nilai, hingga tata cara perayaan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Singkatnya, Luwu adalah Bugis itu sendiri, dan dari tempat itulah kebudayaan Bugis memulai pijakannya membangun peradabannya dalam sejarah, hingga yg kita kenal sampai saat ini.

    BalasHapus