Aku tidak MENULIS sejarah..tapi kusedang MENGKAJI sejarah..agar kudapat MENGUKIR sejarahku sendiri..

Rabu, 09 Mei 2012
" LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU "

                                                                         By. La Oddang PangurisengSemasa hidupnya, Ayahanda Andi Panguriseng yang senantiasa gemar memperbincangkan tokoh-tokoh sejarah dimasa lalu, pernah berkata : "NarEkko engka arung singraja ammEmengenna na accaparengna, iyanaritu salassEddinna Puetta DatuE La Rumpangmegga ri Lamuru.." (sekiranya ada seorang Raja yang sama besarnya pada nazab asal muasalnya hingga pada turunannya, maka salahsatunya adalah Tuan kita La Rumpangmegga ri Lamuru..". Maka catatan tentangnya yang berkilauan, saya mencoba menguraikan sekilas dan sejumput penjelajahan perihal nazab Puetta DatuE ri Lamuru yang hingga kini masih menyisakan "Darah Bocco" terakhir di Bumi Sulawesi yang kian langka hingga saat ini.NAZAB PENDAHULUANỖ Pati Arase’ (La Pati Ware') DaEng Parambong (Dg. Parabbung) Sultan Muhammad Waliyu Mudharuddin Petta MatinroE ri Ware’ Pajung ri Luwu XVI (Raja Luwu pertama masuk Islam), menikah dengan  ∆ KaraEngta ri Balla’ Bugisi (saudara kandung  I Mangngarangi DaEng Manrabia Sultan Alauddin Somba Gowa XIV, Raja Gowa pertama yang masuk Islam), melahirkan : 1. Pati Pasaung  Sultan Abdullah Mahyuddin Petta MatinroE ri MalangkE Pajung ri Luwu XVII, 2. Ỗ Petta MatinroE ri Somba Opu, 3. ∆ Somba BainEa.

Pati Pasaung  Sultan Abdullah Mahyuddin Petta MatinroE ri MalangkE Pajung ri Luwu XVII, menikah dengan  ∆ We Panangngareng Petta MatinroE ri Judda , melahirkan : Palissubaya Sultan Ahmad Nazaruddin  Petta MatinroE ri Gowa Pajung ri Luwu XVIII.Palissubaya Sultan Ahmad Nazaruddin  Petta MatinroE ri Gowa Pajung ri Luwu XVIII  menikah dengan  Opu DaEng MassallE, melahirkan : Sattiaraja Petta MatinroE ri Tompotikka Pajung ri Luwu XIX.Sattiaraja Petta MatinroE ri Tompotikka Pajung ri Luwu XIX, menikah dengan ∆ We Diyo’ DaEng Massiseng Petta I Takalara  MatinroE ri LawElareng , melahirkan :  Ỗ La Sangaji Opu Patunru LuwuLa Sangaji Opu Patunru Luwu menikah dengan   ∆ I Mammu DaEng TalEna, melahirkan  La Rumpang Megga TosappEilE Opu Cenning Luwu.La Rumpang Megga TosappEilE Opu Cenning Luwu   menikah dengan    ∆ Batari Tungke’ Pajung ri Luwu XXII (puteri La Onrong Topalaguna Pajung ri Luwu XX  ), melahirkan :1.              Ỗ La Oddangriu Datu TanEtE Datu SoppEng XXIII2.       ∆ We Tenri LElEang Petta MatinroE ri SorEang PAjung ri Luwu XXIII/XXV ∆ We Tenri LElEang Petta MatinroE ri SorEang Pajung ri Luwu XXIII/XXV menikah dengan Ỗ La Mallarangeng Datu Lompulle’ Datu Marioriwawo, melahirkan1.      Ỗ La Tenrisessu Arung Pancana Opu Cenning Luwu 

2.      ∆ I Wakkang Batari Toja DaEng Matana Datu Bakke’,

3.      Ỗ La Maggalatung Tokali Datu Lompulle’,

4.      ∆ I Tenripada DaEng MalEleng,

5.      ∆ I Patimang Dennyarasi MatinroE,

6.      ∆ I Panangngareng Datu Marioriwawo Petta MatinroE ri Ujung Tana,∆ I Panangngareng Datu Marioriwawo   Petta MatinroE ri Ujung Tana menikah dengan  Ỗ La Sunra Datu Lamuru Petta MatinroE ri LamangilE, melahirkan :  1. Ỗ La Mappaware’ Datu Lamuru,
 2. Ỗ La Mauraga DaEng Malliungang Datu Marioriwawo,
 3. Ỗ La Pottobunne' Petta Janggo'putE Datu Bakke' MatinroE ri Ana'kEteng,
 4. Ỗ La Makkawaru Datu Atakka,
 5. Ỗ La Tenri Datu Botto,
 6. Ỗ La Makkarodda Arung Lalang,
 7. Ỗ La SalEbba.

Ỗ La Mappaware’ Datu Lamuru  menikah dengan sepupu sekalinya, yakni :    ∆ Asia (We Yasia) Datu Lompulle’  (puteri Ỗ La Tenrisessu Arung Pancana Opu Cenning Luwu  dengan ∆ I Pada Punna BolaE Petta ri Silaja), melahirkan :   LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU,PERNIKAHAN DAN PARA TURUNANNYAI.     LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU   menikah dengan  ∆ I Pancaitana Arung Akkampeng   (puteri Ỗ La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII dengan ∆ I Tenriawaru Datu Soppeng XXIX Pajung ri Luwu XXVII binti La Tenri Peppang DaEng Paliweng Petta MatinroE ri Sabbangparu Pajung ri Luwu XXVI,), melahirkan : 1.  ∆ I Panangngareng Datu Lompulle’ , menikah dengan  sepupu sekalinya, yakni : Ỗ La Patongai Datu Pattiro (putera ∆ I  Tenrikawareng Datu Pattiro binti La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII  dengan  Ỗ La Sumange'rukka Arung TanEtE, Bone), melahirkan :  Ỗ La Onrong Datu Pattiro Datu Soppeng XXXII. 1. I Tungke' Datu Mario ri Wawo , menikah dengan  Ỗ La Wana Datu Botto,  melahirkan :  1. Abdul Gani Baso Batu PutE Petta MatinroE ri Pakkasalo'E Datu Soppeng XXXII,  2. Ỗ La Walinono Datu Botto.

 1. I Baji Datu Bolli ,  menikah dengan  Ỗ La Mangkau' Ponggawa Bone,  melahirkan :  1. La Canno' Datu Pattojo,  2. La Sunra KaraEng CenrapolE.

Para Turunan  ∆ I Panangngareng Datu Lompulle’  :∆ I Panangngareng Datu Lompulle’ , menikah dengan  sepupu sekalinya, yakni : Ỗ La Patongai Datu Pattiro (putera ∆ I  Tenrikawareng Datu Pattiro binti La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII  dengan  Ỗ La Sumange'rukka Arung TanEtE, Bone), melahirkan :  Ỗ La Onrong Datu Pattiro Datu Soppeng XXXII.Ỗ La Onrong Datu Pattiro Datu Soppeng XXXI  menikah dengan    I Baccicu Datu Ganra Arung Belawa (puteri Ỗ La TolEmpeng Arung Singkang Datu Soppeng XXXIII bin La PamadenglettE Datu Watu Opu Cenning Luwu  dengan    I Tahira Petta PatolaE Wajo ), melahirkan :  1. La PabEangi Datu Ganra SullE Datu Soppeng,   2.  Ỗ La Rumpangmegga Datu Pattiro Ranreng Talo TenrEng Wajo,   3.   I Soji Datu Madello Arung Belawa.  I Soji Datu Madello Arung Belawa  menikah dengan   Ỗ La TEngko Arung Belawa Petta Manciji ri Wajo (putera Ỗ La Tune’ Sangiang Arung BEttEngpola Petta MatinroE ri Tancung  dengan  ∆ Sompa ri Timo MajjampaE Petta PabbatE PEnrang MatinroE ri Cinottabi), melahirkan :   1.   Andi Tenrikawareng Arung Belawa MallinrungngE ri Pompanua,   2.  Andi Patongai "Datu Bolong" Datu Doping Arung Belawa ( Arung Belawa Terakhir ),  3. Andi Passamula' Datu Cella' Belawa,  4.   Andi Panangngareng Datu Madello  Andi Panangngareng Datu Madello menikah dengan   Andi Makkaraka Arung Bettempola Wajo,  melahirkan :    Andi Banna Datu Lompulle'. 

Para Turunan  I Tungke' Datu Mario ri WawoI Tungke' Datu Mario ri Wawo , menikah dengan  Ỗ La Wana Datu Botto,  melahirkan :  1. Abdul Gani Baso Batu PutE Petta MatinroE ri Pakkasalo Datu Soppeng XXXII,  2. Ỗ La Walinono Datu BottoỖ La Walinono Datu Botto  menikah dengan    I Mappanyiwi Datu Watu Petta PatolaE Wajo (puteri Ỗ La TolEmpeng Arung Singkang Datu Soppeng XXXIII bin La PamadenglettE Datu Watu Opu Cenning Luwu  dengan    I Tahira Petta PatolaE Wajo ), melahirkan :  1. Ỗ La OddangpEro Datu Larompong Arung Matoa Wajo XLIV,   2. I TenriWatu Sultanah ZaEnab Datu Soppeng XXXV,   3. Ỗ La Wawo Datu Botto.1.      I TenriWatu Sultanah ZaEnab Datu Soppeng XXXV  menikah dengan sepupu sekalinya, yakni : La PabEangi Datu Ganra SullE Datu Soppeng bin Laonrong Datu Pattiro Datu Soppeng XXXII,   melahirkan :  1.  Andi  Wana Datu Ganra Datu Soppeng XXXVI (Datu Soppeng Terakhir),  2.  Andi  JEmma Datu Lapajung,  3. Andi Addiluwu Datu Watu.Andi  Wana Datu Ganra Datu Soppeng XXXVI   menikah dengan Andi Sitti Aisyah "I Baccicu" Arung Padali, melahirkan :  Andi Tenridio Datu Lompulle'.2.      Ỗ La OddangpEro Datu Larompong Arung Matoa Wajo XLIV  menikah dengan  I Nomba KaraEng Balla'kaca (puteri I Dalauleng KaraEng Balla'kaca binti La Panguriseng Addatuang SidEnrEng XIV dengan La Tulung Petta CakkuridiE ri Wajo) , melahirkan :  1.  La Maddukelleng Petta CakkuridiE ri Wajo,  2. Batari Toja Arung Gilireng.·        La Maddukelleng Petta CakkuridiE ri Wajo menikah dengan  I Tenri SanrE Arung Rappang Addatuang Sawitto , melahirkan :  1. La Pajju Arung Tellu Latte' Sidenreng,   2. I Tenri Passessu·        Batari Toja Arung Gilireng  menikah dengan   La Mappanyompa "Datu KapE" MaddanrengngE ri Pammana (putera I Campuranga binti La Panguriseng Addatuang SidEnrEng XIV  dengan La Cabamba Datu Pammana) ,  melahirkan :  1. Andi Tenriapareng (Datu Sengngeng) Datu Pammana,   2. Andi Pallawarukka Datu Pammana Pilla ri Wajo3.       Ỗ La Wawo Datu Botto   menikah dengan  I Tenri Mario Datu Lamuru, melahirkan :    Andi Mangkona Datu Marioriwawo Arung Matoa Wajo XLV (Arung Matoa Terakhir).Andi Mangkona Datu Marioriwawo Arung Matoa Wajo XLV  menikah dengan   sepupu sekalinya, yakni :  We Addiluwu Datu Watu (puteri I TenriWatu Sultanah ZaEnab Datu Soppeng XXXV  dengan La PabEangi Datu Ganra SullE Datu Soppeng, melahirkan :    1. Andi Muhammad Arsad Datu Marioriwawo (suami Andi Pancaitana Datu Pattojo),  2. Andi Baccicu Datu Lamuru (isteri Andi Sulolipu Petta Tomarilaleng Bone),  3. Andi TenriabEng (isteri Andi PatEttEngi Addatuang Lolo Sidenreng), 4. Andi Tenriangka (isteri Andi Tonralipu Maraddia Pamboang, Mandar).

Para Turunan  I Baji Datu BolliI Baji Datu Bolli ,  menikah dengan  Ỗ La Mangkau' Ponggawa Bone (putera Ỗ La Makkulawu Arung Gilireng Petta Cakkuridi ri Wajo dengan  I Maddittana Arung Rappang),  melahirkan :  1. La Canno' Datu Pattojo,  2. La Sunra KaraEng CenrapolE .  3. I ZubaEdah Addituang Sawitto XIII.I ZubaEdah (I BaEda) Addituang Sawitto XIII menikah dengan  Ỗ La Sadapotto Addatuang Sidenreng XVI (putera La Panguriseng Addatuang Sidenreng XV dengan  I Bangki Arung Rappang), melahirkan :  1. BessE Bulo ,   2.  I Tenri SanrE   3. Ỗ La Cibu,   4.  Toaccalo Arung MallusEtasi,   5.   I JEkka.1.      BessE Bulo   menikah dengan  Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Datu Suppa MatinroE ri Panaikang Mangkau Bone XXXII/XXXIV, melahirkan :  1.  Andi Sitti Rakiyah KaraEng Ballasari  Addituang Sawitto XV,   2. Letjen. Andi Abdullah Bau Massepe Datu Lolo Suppa.2.      Ỗ La Cibu   menikah dengan  I Bunga,  melahirkan :   I Bungawaru.I Bungawaru menikah dengan  La Pajju Arung Tellu Latte' Sidenreng, melahirkan :    Andi Dalauleng Arung Baranti (isteri Andi PabbEntEng Daeng Palawa Mangkau Bone XXXIII)3.     
II.   LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU   menikah dengan  sepupu sekalinya, yakni : I Mangati Soda Colli' PakuE (puteri  La Mauraga DaEng Malliungang Datu Marioriwawo dengan Bangsawan Melayu, yaitu : Indra Johar Manikam Putri Dahang), melahirkan :   Colli'pujiE Datu Tanete.Colli'pujiE Datu Tanete   menikah dengan    La Toappo TEnrEngengngE Arung Ujung,  melahirkan :    1.  We TenriollE Datu Tanete,   2.  We TenripasanrE "I Gading" Arung Attakka,  3.   La Makkarumpa Arung Ujung.III.   LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU   menikah dengan    I Buana Uangna Laddong,  melahirkan :    Laddong.

IV.   LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU   menikah dengan    Arung Baringeng,  melahirkan :   BessE Baringeng.BessE Baringeng  menikah dengan   La PaddumE Sullewatang Lompulle, melahirkan : I Tabacina.   Kiranya uraian diatas hanyalah sejumput kecil dari nazab dan turunan Puetta DatuE ri Lamuru yang dapat diuraikan. Semoga kiranya Baginda senantiasa mendapatkan rahmat disisi Allah SWT, melalui kasih ampunan-Nya serta amal jariah dan amal ibadah para turunannya yang sholeh dan Sholihah. Amin yaa Robbil Alamin.

Wallahualam Bissawwab.

3 komentar:

 1. Sangat bagus uraian ini dan saya pribadi sebagai salasatu keturunan Datu Lamuru,sangat berharap agar dijelaskan juga asal muasal dan keturunan Andi Djallangkara Datu Lamuru XI yang berputra Petta Gessa (salasatu tokoh penting yang menentang penjajahan Belanda dan dimakamkan di Segeri Pangkep). Petta Gessa berputra Petta TikE dan lebih lanjut memiliki beberapa anak dan salasatunya adalah Tahir Daeng PagaU (Petta GaU) matinroE ri Botto Mangkaca'Segeri Pangkep. Terima kasih sebelumnya.

  BalasHapus
 2. Sangat bagus uraian ini dan saya pribadi sebagai salasatu keturunan Datu Lamuru,sangat berharap agar dijelaskan juga asal muasal dan keturunan Andi Djallangkara Datu Lamuru XI yang berputra Petta Gessa (salasatu tokoh penting yang menentang penjajahan Belanda dan dimakamkan di Segeri Pangkep). Petta Gessa berputra Petta TikE dan lebih lanjut memiliki beberapa anak dan salasatunya adalah Tahir Daeng PagaU (Petta GaU) matinroE ri Botto Mangkaca'Segeri Pangkep. Terima kasih sebelumnya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Ỗ LA RUMPANGMEGGA DATU LAMURU menikah dengan ∆ I Pancaitana Arung Akkampeng (puteri Ỗ La MappapolEonro Sultan Nuhung Petta MatinroE ri Amala’na Datu Soppeng XXVIII dengan ∆ I Tenriawaru Datu Soppeng XXIX Pajung ri Luwu XXVII binti La Tenri Peppang DaEng Paliweng Petta MatinroE ri Sabbangparu Pajung ri Luwu XXVI,), melahirkan :

   ∆ I Panangngareng Datu Lompulle’
   ∆ I Tungke' Datu Mario ri Wawo
   ∆ I Baji Datu Bolli

   Ỗ LaDjallangkara Datu Lamuru XI (setau saya, ini juga anak La rumpangmegga hasil perkawinan dengan I PANCAITANA)

   tolong dikoreksi kalau saya keliru.

   Hapus